Svovlporesvamp

​Svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus)

​Svovlporesvampen er en alvorlig vednedbrydende svamp. Den angriber primært eg, men kan også findes på andre løvtræer.

  • Eg (Quercus sp.)
  • Pil (Salix sp.)
  • Poppel (Populus sp.)
  • Robinie (Robinia pseudoacacia)
  • Stenfrugtfamilien (Prunus sp.) (f.eks. fuglekirsebær)
  • Ægte kastanie (Castanea sativa)

Kendetegn

Svovlporesvampens har store taglagte orange eller gule frugtlegemer. Frugtlegemerne er typisk placeret på stammen, på større grene eller tæt på jordoverfladen. Man må forvente nedfald af kronedele, grene eller brud på stammen, alt efter hvor på træet svampen sidder. Svampene er enårige og ses fra maj til september, men er lettest at finde i juni og juli måned. Svovlporesvampen er en af de eneste spiselige poresvampe.

​Svovlporesvampen er for ældre egetræer den største og mest alvorlige skadevolder. Svampen angriber kerneveddet, hvor den forårsager en kraftig brunmuld og udhuler træet. Den lever typisk på sår, grenbrud eller andre beskadigede dele, hvor kerneveddet er åbent. Derfor er der stor risiko for svampeangreb efter afskæring af store grene.

Svovlporesvampen findes også på andre træsorter, der typisk bliver brugt som park- og vejtræer. Ægte kastanie, pil og robinie rammes ofte af svovlporesvamp, men den findes også på en lang række andre løvtræer.

Risiko

Risikoen for pludselig sammenbrud af stamme eller grene er stor, hvis træet er angrebet af svovlporesvampen, da denne er en brunmuldsvamp og en kraftig vednedbryder. Des flere frugtlegemer, der findes på træet, jo større råd i træet og hermed stor risiko for sammenbrud. Angrebne træer bør fældes, hvis de skønnes til fare for mennesker og bygninger. Sikkerhedsrisikoen bør måles i forhold til angrebsgraden og træets placering.

v/ Morten Jacobsen

Teglgård 20, 6330 Padborg

CVR: 34001502

Telefon: 22172335

Mail: info@mjtreecare.dk