Kronesikring

Kronesikring af bevaringsværdige træer

Kronesikring er en del af moderne træpleje.

Systemerne har deres fordele i forhold til anden træpleje, især for træer i byområder eller for unikke naturlige monumenter. De tekniske systemer beskytter træerne mod at beskadige kroner eller grene.

Siden begyndelsen (f.eks. Fastgørelse med stålbånd) har materialerne og metoderne ændret sig takket være videnskabelig forskning. Dette er en stor fordel for træet og gør det lettere for træklatreren under installationen.


Ustabile træer, der er til fare skal altid fældes. Hvis der er tale om træer, som er særlig bevaringsværdige, kan en kronesikring overvejes. Kronesikringssystemer kan kun sikre træet i en periode, og professionelle træplejere skal altid tages med på råd, når det gælder risikotræer.


Træejere har ansvaret for, at deres træer er sikre, derfor bliver mange træer fældet på grund af alder, struktur eller svampeangreb. I særtilfælde kan kravet om sikkerhed dog afvejes mod et træs historiske, arkitektoniske eller æstetiske betydning. Her er kronesikring en mulighed for at forlænge et bevaringsværdigt træs levetid.

Hvorfor bruger vi kronesikring?

De tre hovedårsager er:


 • Bevaring - for at bevare eksistensen af et beskadiget eller svagt træ.

 • Forebyggelse - for at reducere risikoen for fejl på et ellers sundt træ, der har potentielt svage punkter.

 • Beskyttelse
  - for at mindske risikoen for ulykker, med person og bygningsskade.

Fordele

 

 • Beskæring kan minimeres eller helt undgås.
 • Træet bevarer produktionsapparat og naturligt rod-top forhold.
 • Udtryk og kronevolumen bevares.

Ulemper

 

 • De naturlige svingninger reduceres.
 • Kun muligt når der er stærke og egnede grene eller stammer.
 • Kontrol og tilsyn.

Hvornår giver kronesikring mening?

Særligt bevaringsværdige træer skal holdes med beskæring og pleje i byområder, på gader eller i parker. Kronesikring bruges for det meste på træer, hvor kronen ikke er stabil eller dele af kronen er i fare for at knække.

Kronesikring, beskæring - eller begge dele?

Tag altid en professionelle træplejer med på råd for at sikre, at det ønskede resultat kan opnås ved et beskæringsindgreb, som enten letter vægten af farlige kronepartier eller retter op på strukturelle mangler og på denne måde fjerner risikoen. Beskæring kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med kronesikring.

Krav til kronesikringssystemer

Der findes ingen lovkrav i Danmark

 

Enhver der arbejder med kronesikring bør og skal være opmærksom på sikkerheden.

MJ Tree Care arbejder derfor efter det tyske ZTV-Baumpflege (Yderligere tekniske kontraktbetingelser) system. Ikke alle kronesikringer på markedet er ZTV-kompatible. Systemet opfylder følgende krav:

 • Alle materialer, komponenter og systemer skal fungere i mindst otte år, og metaldelene skal beskyttes mod korrosion.
 • De skal være vejrbestandige for at udføre deres funktion i hele installationsperioden.
 • Systemerne tilpasser sig træernes tykkelse, trænger dem ikke sammen og kan justeres i overensstemmelse hermed.
 • Sammenflettede reb skal fordele trykbelastningen over en bred kontaktflade på grenene / stilkenes bark.
 • Producenterne bekræfter, at systemet er egnet med hensyn til brudbelastning, forlængelsesadfærd, tab af styrke over tid og, i tilfælde af statiske systemer, til at absorbere permanente belastninger.
 • Fejlbelastninger vedrører systemet og ikke individuelle materialer.

Materialer til kronesikringssystemer

Især med hensyn til materialerne har kronesikring udviklet sig i løbet af de sidste par årtier. Træplejerne brugte i starten stålremme, jernstænger og kronanker. Moderne kronesikringer er lavet af lys- og vejrbestandig plast, der er særligt modstandsdygtig.

 

Tidligere var fokus på statiske systemer. Problemet med de gamle sikringer, som var innovative for deres tid, var at de korroderede hurtigt. De voksede let ind i barken eller trælegemet og forårsagede sår, som er perfekte indgangspunkter for trænedbrydende svampe.

 

Dagens dynamiske systemer har en skånsom virkning og muliggør uforstyrret træreaktion. Materiale træthed kan opstå ved tilbagevendende belastning. Et reb, der modstod op til 80 procent af dets brudbelastning tre gange, kan springe den fjerde gang med samme belastning. Træplejeren skifter derfor systemet efter høje belastninger.

 

Det er vanskeligt at bedømme fra jorden, om et kronesikkerhedssystem faktisk var udsat for høje belastninger. Hvis der er berettiget mistanke, kan Træplejeren klatre op for at sikre og kontrollere den.