Træpleje

​Træpleje - enhver form for beskæring & fældning udføres

​Jeg udfører enhver form for beskæring og fældning sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende lovgivning. Jeg har det rigtige udstyr og sikrer, at der ikke sker skader på omgivelserne.

​Et træ vokser normalt uden problemer, men når vi flytter træerne fra skoven, hvor de hører hjemme og ind i byen, begynder problemerne at opstå. Jorden er mange gange ikke egnet til at plante træer i. Der er ingen mykorrhiza i jorden, så træerne har svært ved at skaffe de næringssalte og mineraler, de har brug for. Ofte er der ikke plads til, at træerne kan udvikle deres rødder og krone, som det er naturligt for dem i deres ideelle miljø.

Træer uden for skoven bør plejes i den ene eller anden grad. Vejtræer skal have en god opbygning, så de ikke generer trafikken og fodgængerne. Park og solitærtræer skal stå, så de viser sig fra deres smukkeste side. Trægrupper skal danne en helhed, så de får den ønskede effekt, det kunne være læ, skygge, ramme osv. Men fælles for dem alle er, at de skal plejes efter individuelle behov.

Når jeg beskærer, lægger jeg vægt på, at træet beholder dets naturlige form, så vidt det er muligt, med mindre der er tale om andre planer med træet, så som knudebeskæring, espaliér, stammehæk osv. Træer kan også bruges som levende kunst og skulpturer.

Et træ har 4 livsfaser og skal plejes forskelligt gennem alle faser:


Ungdomsfasen:


​Træet er nyplantet og har en slank opret vækst (artsbestemt).

Træet skal vandes (se mere under vanding).

Opbindingen fjernes.

Begyndende opbygningsbeskæring så træet får den hensigtsmæssige karakter.


Modenhedsfasen:


Træet er veldannet og har fået sin fulde størrelse.

Opbygningsbeskæring afsluttes.

Begyndende beskæring af døde og knækkede grene.

Træet efterses for svampeangreb og skadedyr.

Alderdomsfasen:


Træet er ældet og svækket, men kan stadig holde sin karakter.

Døde og knækkede grene fjernes.

Træet efterses for svampeangreb og skadedyr.

Træets fremtid skal besluttes.

Dødsfasen:


Træet står som en ruin og er til fare for dets omgivelser.

Området hvor træet står på skal afspærres, så nedfaldende grene ikke gør skade.

Der kan anvendes kronestabilisering.

Træet kan fældes for ikke at gøre skade på omgivelserne eller mennesker.

Det er en god idé at plante nye træer i god tid, således at helhedsindtrykket kan bevares, når de gamle træer må fældes.


Et skema hvor man kan se hvilken fase træet er i:


Ungdomsfasen

Modenhedsfasen

Alderdomsfasen

Dødsfasen

Levende / døde grene

Mange levende - ingen døde

​Mange levende - ingen døde

Halvt om halvt

Få levende - mange døde

Bladmasse

Meget stor og tæt

Stor og næsten tæt

Aftagende og åben

Meget lille

Skud tilvækst

Stor (for arten)

Aftagende

Mest vandris

Kun vandris

Tykkelses vækst

Kraftig

Aftagende

Næsten ingen

Findes ikke

​Blomstring

Findes ikke

Begyndende

Meget kraftig

Aftagende

​Indkapsling

Stor (for arten)

Stagnerende

Aftagende

Findes ikke

​Kroneform

Slank

Toppen flader ud

Afrundet til flad

Ruin

​Bark

Glat

Typisk for arten

Tydeligt ældet

Mangler stedvist

​Forankring

Øgende

God

Svækket

Mangler stedvist