Risikovurdering

Risikovurdering

​Risikovurdering af træer er vigtigt. Træets ejer har ansvaret for, at træet ikke er til fare for mennesker eller bygninger.

En risikovurdering af et træ bør foregår i juli, august og september, idet der i disse måneder er størst chance for at evt. svampe viser deres frugtlegemer.

En risikovurdering af et træ indebærer flere ting:

  • Hvor er træet i dets livsfaser?
  • Hvordan ser træet ud rent sikkerhedsmæssigt?
  • Er træet svækket på grund af svampe eller skadedyr?

Disse oplysninger behandles og analyseres hvorefter den grundlæggende vurdering er overstået.

Ud fra denne vurdering tages de efterfølgende beslutninger.

Træet ser sundt og rask ud og bør først efterses igen om 7 til 10 år (opdages der noget, bør der tages kontakt til den træplejer, som har lavet risikovurderingen, så han kan følge op på det).

Træet har et eller flere sikkerhedsmæssige problemer, som der skal tages hånd om.

Træet ser svækket ud og bør undersøges nærmere. Et termografisk billede af træets indre kan være en mulighed.

Træet er angrebet af svampe eller skadedyr. Det kan betyde øget observation eller fældning af træet.


Vi har flere tilfælde i Danmark, hvor risikovurderingen ikke er blevet udført eller den nødvendige viden ikke har været til stede. I Grønt Miljø nummer 8 2011 kan man læse om en sag, hvor Odense kommune er blevet idømt et større erstatningskrav i forbindelse med et dødsfald forårsaget af et kommunalt egetræ, der pga. råd væltede i en storm, se mere her.

En risikovurdering af et træ er ikke en garanti, men kun en vurdering. Man kan ikke se alle dele af træet, idet rødderne er dækket af jorden og stammens ved er skjult bag barken. En risikovurdering bør udføres af en fagkyndig person, som har den nødvendige viden, erfaring og udstyr, så man får den bedst mulige vurdering.

Rapporter:

(klik på dem og de åbner i et nyt vindue)


​​Gråsten Slot:
Risikovurdering af bøgetræet, som står til højre for indkørslen ved infotavlerne.


Øster Løgum præstegård:
Risikovurdering af den gamle konge Eg.


Øster Løgum præstegård:
Risikovurdering af et bøgetræ, som står i en klynge af fire bøgetræer.

Bøge allé 1, Hørsholmn:
Risikovurdering af træerne omkring pergolaerne og gangarealet, som forbinder de to bygninger.