Rådmåling

​Rådmåling

Tomografisk rådmåling er et meget præcist værktøj til vurdering af træers aktuelle sundhed for at undgå ulykker.


Er der mistanke om råd i stammen af et træ, kan det anbefales at få træet rådmålt, så man kan se omfanget af råd og hermed finde ud af om træet kan bevares eller udgør en risiko og bør fældes.


​Ved en tomografisk rådmåling, får man et billede, som er et digitalt lydbillede, der viser et tværsnit af stammen, uden at gøre skade på træet. Tomografen sender lydsignaler gennem stammen fra én sensor til alle andre sensorer, og kæden af sensorer måler lydens hastighed gennem veddet. Ud fra dette billede kan jeg vurdere, om der er råd i træet og herved foretage en risikovurdering af træet.


​På baggrund af disse data skabes et 2-dimensionalt billede (tomografi) af veddets tilstand.


Her ses to tomografiske billeder, samt fotos af de rådmålte træer. De blå og lilla farver indikerer kraftigt råd og hulrum.

Træer med hule stammer

Hvor længe kan et træ leve med en hul stamme?

 

Mange parktræer har centralt råd og/eller en hul stamme. Hulheden kan til tider ses gennem en åben tud fra en forkert overskåret gren eller gennem et gammelt åbent barksår. Men ofte er hulheden ikke synlig.


Mange træarter kan leve i mange årtier - ja endda århundreder med hul stamme. Se bare de 200-300 gamle linde- og egetræer i barokhaverne ved bl.a. Fredensborg og Clausholm slot.


Tysk forskning i materiale-stabilitet og hule træer har en teori, der beror på at sammenholde den sunde "rest-væg" med stammens diameter. Tykkelsen på rest-væggen kan bestemmes med en tomografisk måling.


Graden af "hulhed" udtrykkes ved forholdet mellem bredden af "væggen" med sundt ved (t) i forhold til stammens samlede radius (R) - se figuren.

Tysk praksis har i mange år bestemt en kritisk restvæg-grænse på 0,33.

Ny forskning viser, at man i træer (med en stammeradius på 50 cm eller mere) kan ansætte en grænse for t/R på 0,15 – 0,20 og i særlige tilfælde helt ned til 0,1. Sidstnævnte forudsætter at hulheden eller råddet er centralt placeret uden strukturelle fejl i restvæggen.