Vanding af nyplantede træer

​Vanding af nyplantede træer

​Et nyplantet træ kan ikke optage særligt meget vand eller næring, da det først skal danne nye rødder. For at det nye træ skal kunne vokse optimalt, anbefales det at vande det jævnligt med store mængder vand (30 til 200 liter).

Hyppigheden og vandmængden afhænger af årstiden:​

maj - juli: 1-2 gange om ugen

august – september: Hver 14. dag

oktober – maj: Vanding ikke nødvendig

Dog må der tages hensyn til særligt tørre eller regnfulde perioder, samt perioder med frostvejr. Efter det første år kan man stadig vande hver 2.-3. uge i et til to år afhængig af vækstbetingelserne. Vandingen skal ske på jordoverfladen, så vandet kan sive ned til rødderne. Overvanding eller vanding hver dag kan være skadelig for træet, da dette vil nedsætte ilttilførslen, så træet drukner.


Flere vandingsmetoder kan anbefales og de har alle deres fordele.

Vandingsvolden:

Vandingsvolden er en lille jordvold, som laves i jord omkring træet, så det danner en ring. Jordvolden skal forhindre, at vandet løber over. Det er en billig, men ikke særlig holdbar løsning.

Vandingsposen:

Vandingsposen er en effektiv løsning. Vandet siver stille ned i jorden, det søber ikke over det hele. Det er nemt og hurtig og arbejde med.

Vandingsposerne har gennem flere forsøg i ind- og udland bevist deres effektivitet, senest omtalt i Grønt Miljø nr. 3 / 2011, hvor det dokumenteres at der spares tid og træerne vokser bedre.